Partners


Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.

Ontdek je passie en talent
Lumens is een sociale onderneming. Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.

Focus op jeugd en buurten
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Stichting Robin Hood Eindhoven is een sociale onderneming die in omgeving Eindhoven maatschappelijke activiteiten op de kaart zet. Voor onze partners Trudo en Lumens Groep is dit een uitgelezen kans om puur maatschappelijk bezig te zijn in hun vakgebied. Leren, werken en meedoen staan centraal. Daarom bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en wajongers, kansen om vooruit te komen in het leven. Werkervaring is het sleutelwoord. Opleiden en werken (onder begeleiding) zijn de onderleggers met als doel nieuwe en betere perspectieven bieden. Het bestuur van stichting Robin Hood heeft een onafhankelijke voorzitter en werkt nauw samen met de gemeente Eindhoven, horeca werkgevers, het UWV en diverse scholen.

Omdat serieuze werkervaring vraagt om een serieuze werkomgeving exploiteert Robin Hood een aantal ondernemingen: wijkrestaurant Het Cruydenhuisch (Kruidenbuurt), wijkrestaurant In de Voortuin (Woensel West), stadsrestaurant Caffee Allee en stadslokaal Broeinest Caffee (beide Strijp-S) en Reizende Spijzen Catering & Events.


Stichting MAD (sinds 1995) is opgericht als kunstenaars initiatief en  heeft zich ontwikkeld tot een zeer actieve organisatie met enthousiaste vrijwilligers. Elk met hun eigen specialisatie, die verbindingen ontwikkelen tussen kunst, wetenschap en technologie.

MAD fungeert als laboratorium, platform en provider voor ‘emergent art’: kunst die ontstaat vanuit het spanningsveld tussen culturele en cutting-edge technologische ontwikkelingen. MAD houdt haar raakvlakken zo groot mogelijk en  richt zich tot kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, technologen, publieksgroepen, onderwijs-instellingen, overheden en bedrijven. Dit gebeurt zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het gebruik van netwerken zoals het internet, ICT en nieuwe media bieden de mogelijkheid onderzoek, productie, presentatie, distributie en discussie op interactieve wijze aan de orde te stellen en voor brede publieksgroepen toegankelijk te maken.

Activiteiten worden ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een aantal kerntaken:
MAD lab – Laboratorium voor technologie en kunst (creative lab)
MAD events – Presentatie, discussie en distributie van emergent art
MAD netwerk – Platform voor kunstenaars, onderwijs, onderzoekers en technologen.
Open Data – Platform voor dataproducenten, dataverwerkers en datagebruikers.


Wij (Diana Ajeks-Fräser, Jarmilla Hernandez en Marcheny Lie-A-Tsoen) zijn drie bewindvoerders met jarenlange ervaring op het gebied van schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociale zekerheid. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als Schulddienstverlener bij de gemeente Eindhoven en als gemeentelijke schuldhulpverlener en vanuit de diaconie besloten wij een professionele bewindvoerderspraktijk op te richten.
Bij Bewindvoerderspraktijk FB&M staat het welzijn van de cliënt centraal. Daarom besteden wij naast een goed financieel beheer aandacht aan de psychosociale omstandigheden van de cliënt zodat het juiste maatwerk geleverd kan worden.

Om de cliënt daarin optimaal van dienst te zijn gaan wij de samenwerking aan met diverse hulpverleningsinstanties in de regio. Bewindvoerderspraktijk FB&M is o.a. partner met Impegno en Stichting Arbeidsparticipatie in het Social Lab van Lumens Groep.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid staan bij ons op de eerste plaats. Daarom wordt er hoog ingezet op open en duidelijke communicatie om onze samenwerking met de cliënt en de samenwerkende partners te optimaliseren.

Bewindvoerderspraktijk FB&M is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) en IFZ-gecertificeerd; een kwaliteitsborging voor ketenpartners en klanten. De zekerheid van levering van kwaliteit en betrouwbaarheid.


Wij zijn Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. We bieden informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de unieke KID-DNA-databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met professionals via onze kenniscollectie en trainingen. Uitgangspunt in ons werk is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens. Wil je meer informatie? Bezoek dan onze website fiom.nl. Of volg ons via facebook, twitter of LinkedIn.

Enkele hulpverleners van Fiom zijn geregeld op het kantoor van Social Lab te vinden: Cathelijn van Santvoort, Cora van Hal en Fred Gundlach. Cathelijn en Cora helpen ongewenst zwangere meisjes en vrouwen bij de besluitvorming rondom hun zwangerschap, zodat deze vrouwen uiteindelijk een keuze kunnen maken die bij hen past. Fred ondersteunt mensen die op zoek gaan naar biologische familie tijdens hun zoekactie.

 

Het kinderwerk, jongerenwerk, de jongerencentra en Dynamo zijn in 2014 samengevoegd onder de naam Dynamo Jeugdwerk. Zij delen een gezamenlijke aanpak met een optimale wisselwerking tussen de wijken en de stedelijke voorziening Dynamo. Dit resulteert in een gezamenlijke werkwijze waarin inspireren, leren en werken centraal staan. Met deze nieuwe aanpak investeren we in de sociale basis van de jeugd, waardoor we voorkomen dat de jeugd zorg nodig heeft. Talenten van jeugd krijgen veel meer ruimte en kansen. En juist vanuit deze kansen en vanuit de passie van de jongeren bouwen we aan hun toekomst. 
Terecht!
Leger Des Heils helpt sekswerkers met het project ‘Terecht!’ om op integrale en geïntegreerde wijze meer verantwoordelijkheid over hun leven te krijgen en om hun leefomstandigheden te verbeteren. In het meest gunstige geval zijn sekswerkers aan het einde van het traject uit de prostitutie gestapt. Om de kans op terugval te beperken tracht het Leger des Heils het netwerk van afhankelijkheidsrelaties van sekswerkers aan te pakken en ze handvaten voor de toekomst te bieden. Sinds de start van het project in 2008 zijn zo ongeveer vijftig vrouwen uit het vak gestapt.


Meest recente berichten